หอในลด50% ราคา8930 บ. ต่อเทอมนะ

ชื่อ-สกุล : Patcharapan Seaheh

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 5995

หอ: หอใน

นิสัยตนเอง:

จริงใจ ไม่หลอกลวง ไม่ขโมย ใจดี

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : ทางหอในให้เช่าคนละ8930บ./เทอม

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ