สอบถามเพิ่มเติม Line : fafern16

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มะหุวัน

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: สหเวชศาสตร์ (สาขาการจัดการกีฬา)

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4560

หอ:

นิสัยตนเอง:

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ