C5F61F2B-AE26-475B-BE94-A7B9A073A765.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ