86B0D698-E03F-41EE-B9AA-E0CF5676B5DA.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ