ชื่อ-สกุล : สุไลมาน โต๊ะเก๊ะ

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหอการค้า

คณะ: บริหารธุรกิจ

เพศ: ชาย

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4530

หอ: ยังไม่มี

นิสัยตนเอง:

ง่ายๆ

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ได้หมด

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ