ชื่อ-สกุล : ลักษณา เชยชมศรี

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหอการค้า

คณะ: การบิน

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4519

หอ: -

นิสัยตนเอง:

เงียบๆ สะอาด นอนดึก

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ยังไงก็ได้ สะอาด ไม่เห็นแก่ตัว

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin