ACD90A5A-F3E3-488F-A2FC-B225D3BEC433.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ