1. HisoPlace ตึก B
 2. ค่าห้อง 5500 ยังไม่หาร
 3. ค่าไฟหน่วยละ 7 บาท
 4. ค่าน้ำหน่วยละ 28 บาท
 5. ค่าเช่าตู้เย็น 250 ยังไม่หาร
 6. ส่วนกลาง 100 บาท
 7. ส่วนกลางมีฟิตเนส ที่จอดรถใต้ตึก นอกตึก

ชื่อ-สกุล : ลภัสรดา รัตนรักษ์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์

เพศ : หญิง

ชั้นปี : 4

รหัสหอ : 23239

หอ : Hisoplace

นิสัยตนเอง :

 1. รักความสะอาด
 2. ไม่นอนกรน
 3. เปิดแอร์เฉพาะเวลานอน
 4. ชิลๆคุยได้ทุกเรื่อง
 5. ตลก
 6. ไม่เสียงดังไม่อาบน้ำนาน

นิสัยเมทที่ต้องการ :

รักความสะอาดไม่นอนกรน คุยง่าย

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : 2750

ค่าสัญญา : 5000

เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพหรือการฉ้อโกงให้ RESTTWIN เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสัญญา ติดต่อ Line : @resttwin (มี@)

สอบถามเพิ่มเติม / สนใจจองห้องนี้

ส่งลิ้งค์ห้องที่สนใจหรือแคปรูปภาพมาแจ้งทาง Line : @resttwin (มี@)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ