ชื่อ-สกุล : นภัสสรณ์ บุญยัง

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4493

หอ: คอนโด รีเจ้นโฮม

นิสัยตนเอง:

นิสัยเมทที่ต้องการ:

จริงใจ รักความสะอาด คุยกันได้ทุกเรื่อง

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin