ยังไม่ได้หาไว้

ชื่อ-สกุล : สุรวุฒิ เมียมขุนทด

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: สหเวชศาสตร์

เพศ: ชาย

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4490

หอ: ยังไม่มี

นิสัยตนเอง:

เป็นคนง่ายๆ ไม่ใช้ของของรูมเมท ชอบออกกำลังกาย เป็นคนสะอาด

นิสัยเมทที่ต้องการ:

สะอาด ไม่วุ่นวายของกันและกัน

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : 4000-5000

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ