สอบถามเพิ่มเติม Line : Arn0805

 

ชื่อ-สกุล : อลงกรณ์ เพชรประดับ

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ:

เพศ: ชาย

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4449

หอ:

นิสัยตนเอง:

ไม่สูบบุหรี่ เฟรนลี่ เป้นกันเอง

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ไม่ขี้ขโมย ดูเเลความสะอาด

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin