ไว้ค่อยหาด้วยกัน

ชื่อ-สกุล : นันธิดา ต้นหนองสรวง

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ: วิทยาศาสตร์

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4237

หอ:

นิสัยตนเอง:

  • เราเป็นคนสบายๆเข้ากับคนง่ายเป็นกันเอง ชอบความสะอาดนิดหนึ่งไม่มากขนาดนั้น นอนดึกได้

นิสัยเมทที่ต้องการ:

เป็นกันเอง ไม่ถืกตัว  ช่วยเหลือกันได้ในบ้างครั้ง

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : 2000-2500

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin