ไม่เกิน 3,500 ต่อเดือน
ใกล้ มอ
มีแหล่งอาหารเยอะ
มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ

ชื่อ-สกุล : รังสิณี เผ่ากันทะ

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คณะ: คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาตร์

เพศ: หญิง

ชั้นปี: ปี1

รหัสหอ: 4214

หอ:

นิสัยตนเอง:

เป็นคนง่ายๆ

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ไม่ซกมก รักสะอาด มีระเบียบ ไม่เสียงดังจนทำให้คนอื่นเดือดร้อน เฮฮา นิสัยดี

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin