หารูมเมทยังไม่มีห้องขอแถวเชียงรากฝั่งมอ

ชื่อ-นามสกุล: จิรัฐ ไทยบัณฑิตย์

เพศ: ผู้ชาย

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: ศิลปศาสตร์

ชั้นปี: 1

หอที่สนใจ:

นิสัยตนเอง:

ไม่ค่อยอยู่ห้อง ไม่ค่อยเรียบร้อยมากแต่ไม่รกจนน่าเกลียด

เป็น lgbt

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ยังไงก็ได้แค่ไม่สกปรก ไม่งี่เง่า

ติดต่อเรา Resttwin

resttwin @resttwin Call : 086-1057-017 , 095-902-1269