E419B1BA-71AA-4C75-A66C-F9B5E3343EC7.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ