E1C7BF4A-D656-4CAB-A30E-206EED7DE0B9.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ