BED1CA7B-F93F-44BD-A210-89DEB9D68E2C.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ