B690EC58-D71C-44EF-9DE1-B38A00B7CB5D.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ