B0ED5923-3A3C-4C47-A9EE-E1F2DFF30FE4.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ