เกี่ยวกับเรา

ชื่อ นางสาว วิชิตา สวัสดิ์
อายุ 23 ปี (พ.ศ.2540)
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ นาย อนุรักษ์ อินจันทร์
อายุ 21 ปี (พ.ศ.2542)
การศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์