A4F914A1-FB3E-4AB9-96BA-D23C305C615B.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ