8CC56B9C-D7C1-403A-9A5E-CC7325BA3D33.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ