D3233A9D-A057-4FC8-A3BA-8C27B943F5FC.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ