F2B4069B-8A81-4A71-AE9A-8D90C9FE1C9A.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ