8C654A0B-F0B6-4754-A5BF-D3B8E1EB9C1A.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ