65CC67A4-AD3B-4F7D-A2C7-D5AF37D2151A.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ