87410A3E-4A77-4F7B-A7FC-615B0B22D84B.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ