8500DA9B-CCE3-4A7D-B4E0-1B35D3A7F72D.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ