7BC4C73C-91E1-436D-A2E5-E9173A22CF9E-1.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ