4BE79E7C-D6FA-4C70-BA3A-C2DF5ECADA94.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ