3A466A8C-009A-4F5C-BB6B-D9A46B99F99A.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ