334C3E7C-6AF9-4C4C-B6A4-5B5CB0FDF175.png

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ