136E7E9F-2EEE-400C-A4E0-2B4A040E3E2E.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ